Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Νομοθετούν περικοπές συντάξεων με Υπουργικές Αποφάσεις!

Το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) και οι τροποποιήσεις του έβαλαν την ταφόπλακα στην Κοινωνική Ασφάλιση. Ομως, υλοποιώντας το αντιασφαλιστικό τους μένος, οι Τσιπροκαμμένοι δε δίστασαν να προχωρήσουν σε νομοθέτηση με Υπουργικές Αποφάσεις, θεσπίζοντας αντιασφαλιστικές διατάξεις που δεν προβλέπονται καν από το νόμο 4387 και τις τροπολογίες του.

Διαβεβαίωναν τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους που είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Γενάρη μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015 (όταν ψηφίστηκε το τρίτο Μνημόνιο), ότι οι συντάξεις τους θα υπολογιστούν με βάση την παλαιότερη νομοθεσία. Κι έρχεται τώρα ο υφυπουργός Εργασίας Α. Πετρόπουλος, ως αρμόδιος της κυβέρνησης, και νομοθετεί αντίθετα, με μια Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε νυχτιάτικα στις 7 Αυγούστου και έχει τίτλο: «Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης».

Εκδοση Υπουργικής Απόφασης μ' αυτό το περιεχόμενο δεν προβλέπεται από το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου. Και βέβαια, δικαίωμα νομοθέτησης έχει μόνο η Βουλή. Οι υπουργοί μπορούν να εκδίδουν μόνο Αποφάσεις εφαρμοστικές διατάξεων που έχουν ψηφιστεί και όχι Αποφάσεις που εισάγουν νέες διατάξεις. Ξεπερνώντας την ίδια την τυπική νομιμότητα, η συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων έβαλε τον Πετρόπουλο να νομοθετήσει, εξαπατώντας τους εργαζόμενους που θεωρούσαν ότι δε θα πειραχτούν από τις νέες αντιασφαλιστικές ανατροπές, αλλά θα συνταξιοδοτηθούν με βάση την ασφαλιστική νομοθεσία που ίσχυε μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015.

Δύο είναι οι διατάξεις που εισάγονται με την Απόφαση του Πετρόπουλου.

♦ Η πρώτη αφορά τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης όσων υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τις 18 Αυγούστου του 2015, ακόμα και πριν το 2014, και οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν. Αναφέρει η παράγραφος 5 του άρθρου 6 της Υπουργικής Απόφασης (οι εμφάσεις είναι δικές μας):

«Η διαδικασία της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται και σε όλες τιςεκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 31.12.2014. Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1.1.2015 και εφεξής καθώς και για όσες κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, ο υπολογισμός του ποσού της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως 31.12.2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4052, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387 καθώς και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016».

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι οι επικουρικές συντάξεις, όχι μόνο όσων θα συνταξιοδοτηθούν μετά τη δημοσίευση του εκτρώματος Κατρούγκαλου, αλλά και όσων ο υπολογισμός της σύνταξης εκκρεμούσε, ακόμα και αυτών που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης και πριν τις 31.12.2014, θα υπολογιστούν με βάση τον αντιασφαλιστικό νόμο 4387/2016 που κατακρεουργεί την Κοινωνική Ασφάλιση. Κακώς οι εργαζόμενοι αυτοί έδωσαν βάση στις διαβεβαιώσεις των πολιτικών απατεώνων του ΣΥΡΙΖΑ και δεν κινητοποιήθηκαν για να μην περάσει το έκτρωμα Κατρούγκαλου.

♦ Η δεύτερη διάταξη αφορά τους συνταξιούχους των οποίων το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης είναι ίσο ή μικρότερο των 1.300 ευρώ.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 96 του πρόσφατα ψηφισμένου Ν. 4387/2016, προβλέπεται «αναπροσαρμογή» (δηλαδή πετσόκομμα) των επικουρικών συντάξεων εκείνων των συνταξιούχων που το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξής τους ξεπερνά τα 1.300 ευρώ. Η διάταξη είναι η εξής: «Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των 1.300 ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα».

Ηρθε, λοιπόν, με το «έτσι γουστάρω» ο υφυπουργός Πετρόπουλος (όχι με προσωπική του πρωτοβουλία, φυσικά) και προσέθεσε στην Απόφασή του διάταξη που αφορά και τους συνταξιούχους των οποίων το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης είναι μικρότερο από 1.300 ευρώ. Η διάταξη είναι η εξής: «Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν.4387/2016 συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300 ευρώ, η διαφορά  μεταξύ της καταβαλλόμενης κατά το άρθρο 2 παρ. 1, επικουρικής  σύνταξης και της επαναϋπολογισθείσας κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο. Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβέννυται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων».

Επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η διάταξη δεν προβλέπεται από το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου, που αναφέρεται μόνο σε όσους παίρνουν αθροιστικά από κύρια και επικουρική σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ. Τα περί «προσωπικής διαφοράς» είναι απατηλή προπαγάνδα των Τσιπροκαμμένων, με στόχο να εξαπατήσει τους συνταξιούχους και να συνεχιστεί ο παροπλισμός τους. Αυτή η «προσωπική διαφορά» σημαίνει ότι ένα κομμάτι της επικουρικής τους σύνταξης «δεν το δικαιούνται» και είναι αυτό από το οποίο θα γίνει το επόμενο πετσόκομμα (που είναι παραπάνω από σίγουρο).

Η τακτική να επιδιώκεται ο παροπλισμός των εργαζόμενων μέσω της εξαπάτησης είναι σύμφυτη με την πολιτική συμπεριφορά των Τσιπραίων. Είναι πολλά τα παραδείγματα, αλλά θα αναφερθούμε μόνο σε ένα, που αφορά το χρόνο εφαρμογής των αντιασφαλιστικών διατάξεων.

♦ Σε διάταξη του Ν. 4387/2016, που παραθέσαμε παραπάνω, αναφέρεται ότι η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων εκείνων των συνταξιούχων που παίρνουν αθροιστικά από κύρια και επικουρική σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ θα αποτυπωθεί για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα από 1.1.2018. Με το πακέτο τροπολογιών που ψηφίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες μετά την ψήφιση του δεύτερου πολυνομοσχέδιου και περιλαμβάνονται στο νόμο 4393/2016 (άρθρο 2, παράγραφος 10α), η φράση «από 1.1.2018» απαλείφθηκε. Στις 6 Ιούνη δημοσιεύτηκε αυτός ο νόμος, ενώ στις 7 Ιούνη δημοσιεύτηκε η Απόφαση Πετρόπουλου με την οποία ο επανακαθορισμός των επικουρικών συντάξεων μπαίνει μπροστά άμεσα, από τον Ιούνη του 2016 και όχι από 1.1.2018! Αναφέρει χαρακτηριστικά η Απόφαση Πετρόπουλου (άρθρο 7, παράγραφος 2): «Η διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται από τις πληρωμές μηνός Ιουνίου 2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που καταβάλλονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις το αργότερο μέχρι τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2016».

Οπως βλέπουμε, εξαπάτησαν τους συνταξιούχους ότι το πετσόκομμα των επικουρικών συντάξεων θ' αρχίσει από το 2018 και μέσα σε λίγες μέρες άλλαξαν τη σχετική διάταξη και επιτάχυναν το πετσόκομμα των επικουρικών συντάξεων κατά 19 μήνες! Και βέβαια, αυτή δεν είναι η μόνη αλλαγή προς το χειρότερο του αντιασφαλιστικού Νόμου 4387/2016. Σε διάστημα τριών εβδομάδων, πρώτα με το δεύτερο πολυνομοσχέδιο (Ν. 4389/2016) και μετά με το πακέτο των τροπολογιών (Ν. 4393/2016) έκαναν τροποποιήσεις στον μόλις ψηφισμένο νόμο, χειροτερεύοντας ακόμα περισσότερο το αντιασφαλιστικό τοπίο. Σε κάποιες απ' αυτές τις τροποιήσεις αναφερθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, σε κάποιες άλλες αναφερόμαστε σε διπλανές στήλες.

Από τα παραπάνω βγαίνουν δύο συμπεράσματα γενικότερης σημασίας.

Πρώτο, ότι οι αντιασφαλιστικές ανατροπές, με αιχμή τα πετσοκόμματα συντάξεων, θα συνεχιστούν. Δε θα χρειαστεί να φτάσουμε στο 2018. Πολύ πιο πριν, από την επόμενη κιόλας χρονιά, στο όνομα της εξασφάλισης της αναλογιστικής ισορροπίας και της βιωσιμότητας του συστήματος (δηλαδή του εκ γενετής χρεοκοπημένου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - ΕΦΚΑ), θα έχουμε νέα πετσοκόμματα συντάξεων. Οι λεγόμενες «προσωπικές διαφορές» διαμορφώνονται για ν' αποτελέσουν τη δεξαμενή άντλησης των νέων περικοπών επικουρικών και κύριων συντάξεων.

Δεύτερο, ότι οι εργαζόμενοι δε δικαιούνται πλέον να μην είναι «ψυλλιασμένοι». Το παραμύθιασμα από τους Τσιπροκαμμένους είναι πλέον ανεπίτρεπτο. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι οφείλουν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να αγωνιστούν για πλήρη Κοινωνική Ασφάλιση για όλους και πλήρη χρηματοδότησή της από τους καπιταλιστές και το κράτος τους, γιατί οι εργαζόμενοι παράγουν όλο τον κοινωνικό πλούτο, που τον αρπάζουν τα παράσιτα της κεφαλαιοκρατίας.

«Σκούπισαν» τις μη αντιασφαλιστικές διατάξεις του Νόμου 4387/2016


Στις 12 Μάη δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4387/2016, το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου. Στον εκτρωματικό αυτό νόμο παρεισέφρυσαν και μερικές μη αντιασφαλιστικές διατάξεις, τις οποίες οι Τσιπροκαμμένοι έσπευσαν να «σκουπίσουν» με ντροπολογίες στους νόμους 4389 και 4393, που ακολούθησαν σε διάστημα μόλις ελάχιστων εβδομάδων.

Στις αλλαγές που έγιναν στο Ν. 4389 αναφερθήκαμε την περασμένη βδομάδα. Τώρα, θα σχολιάσουμε τις αλλαγές που έγιναν με το Ν. 4393 (πρόκειται για τις γνωστές πέντε τροπολογίες της ντροπής, που κατατέθηκαν νύχτα και ψηφίστηκαν μετά από μερικές ώρες).

♦ Στο άρθρο 35 του νόμου 4387 είχαν παρεισφρύσει διατάξεις που προέβλεπαν χρηματοδότηση της Ασφάλισης είτε από καπιταλιστές εργοδότες είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό (όταν εργοδότης είναι το δημόσιο). «Μετά από προσεκτικό κοίταγμα», κρίθηκε ότι αυτές οι διατάξεις πρέπει να καταργηθούν. Και καταργήθηκαν με την παράγραφο 4ε του δεύτερου άρθρου του νόμου 4393.

Τα δυο τελευταία της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016, που στη συνέχεια καταργήθηκαν πρόβλεπαν: «Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηματιζόμενων κεφαλαίων του οικείου λογαριασμού του Ν. 103/1975 (Α’167) για την καταβολή  του αναλογούντος ποσού βοηθήματος, τούτο συμπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το ΝΠΔΔ στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός και σε καμιά περίπτωση δεν βαρύνει το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή συγχώνευσης του ΝΠΔΔ, η επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του διαδόχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε περίπτωση μεταφοράς των υπαλλήλων στο Δημόσιο και σε καμιά περίπτωση από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».

♦ Με την παράγραφο 10 του άρθρου 38 του Ν. 4387 εισήχθη διάταξη σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι από την 1 Ιούνη του 2016 να καταβάλλουν μέσω τράπεζας τις ασφαλιστικές εισφορές. Από την πρώτη στιγμή που διαβάσαμε αυτή τη διάταξη σκεφτήκαμε ότι η εφαρμογή της θα είναι προβληματική, γιατί δε βολεύει τους καπιταλιστές, που εισφοροδιαφεύγουν και χρωστάνε πολλά στα ασφαλιστικά ταμεία.

Εχουμε πολλές φορές αναφερθεί στο αγαπημένο σπορ των καπιταλιστών, τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, που κατά τα μνημονιακά χρόνια έχει γνωρίσει την αποθέωσή του. Η κυβέρνηση ΓΑΠ είχε βάλει στον αντιασφαλιστικό νόμο Λοβέρδου (Ν. 3863/2010) διάταξη, που από το 2011 υποχρέωνε τους καπιταλιστές να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές μέσω τράπεζας. Από τότε πέρασαν κάμποσες μνημονιακές κυβερνήσεις, όμως καμία δεν ενδιαφέρθηκε να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διάταξη.

Οι υποψίες μας επαληθεύτηκαν τάχιστα. Με την παρ. 7α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393, οι Τσιπροκαμμένοι εισήγαγαν διάταξη με την οποία, εμμέσως πλην σαφώς, η εφαρμογή αυτής της διάταξης μετατίθεται για το τέλος του 2017. Η διάταξη είναι η εξής: «Μέχρι 31.12.2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και τη διενέργεια των πληρωμών  παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων».

♦ Είχαμε την εντύπωση (επειδή δεν είχαμε τα στοιχεία να ελέγξουμε), ότι όλοι οι λεγόμενοι κοινωνικοί πόροι είχαν καταργηθεί. Κάτι είχε ξεμείνει, όμως. Και ήρθε η ώρα να καταργηθεί και ό,τι είχε ξεμείνει ως κοινωνικός πόρος. Με τροπολογία στο Ν. 4393 (άρθρο δεύτερο, παράγραφος 6α), εισήχθη διάταξη στο άρθρο 39 του Ν. 4387, με την οποία καταγράφονται οι κοινωνικοί πόροι που καταργούνται. Η διάταξη είναι η εξής: «Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: “14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις…“» (ακολουθεί η καταγραφή των διατάξεων που καταργούνται).

♦ Στο άρθρο 35 του Ν. 4387 μπήκαν μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του εφάπαξ για μισθωτούς (συντελεστής 60%) και ελευθεροεπαγγελματίες (συντελεστής 75%). Με τροπολογία στο Ν. 4393 (δεύτερο άρθρο, παράγραφος 4α) ο συντελεστής για τους ελευθεροεπαγγελματίες έγινε 60%, που σημαίνει ότι η μείωση θα είναι μεγαλύτερη. Εγινε, επίσης, τροποποίηση στις συντάξιμες αποδοχές, που θα μειώσουν ακόμα περισσότερο το εφάπαξ.

♦ Αφήσαμε για το τέλος μια αισχρή τροπολογία που αφορά το συντάξιμο χρόνο. Αυτή τη φορά πήγαν πολύ πίσω, στον περιβόητο νόμο Σιούφα (Ν, 2084/1992). Στο άρθρο 4 παράγραφος 4 και στο άρθρο 8 παράγραφος 5 αυτού του νόμου, αν οι δημόσιοι υπάλληλοι -πολιτικοί και στρατιωτικοί- είχαν συντάξιμο χρόνο που τελείωνε σε εξάμηνο, αυτό το εξάμηνο λογιζόταν ως ολόκληρος χρόνος ασφάλισης. Ηρθαν τώρα οι Τσιπροκαμμένοι και κατήργησαν αυτή τη στρογγυλοποίηση, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να χάνουν μισό έτος ασφάλισης! Από την αντιασφαλιστική τους μανία δεν ξέφυγαν ούτε τέτοιες λεπτομέρειες.

Οπως αντιλαμβάνεστε, αυτοί οι ξεδιάντροποι πολιτικάντηδες, οι αδίστακτοι υπηρέτες του κεφαλαίου, που φτάνουν στο σημείο να κόβουν μισό χρόνο ασφάλισης, μη τυχόν και πάρει ο εργαζόμενος κάνα δεκάρικο σύνταξη παραπάνω, δε θα διστάσουν να προχωρήσουν στο πετσόκομμα της περιβόητης «προσωπικής διαφοράς» των παλιών συνταξιούχων. Ετσι όπως έχουν διαμορφώσει το ασφαλιστικό σύστημα, με το κράτος να περιορίζεται αποκλειστικά στην καταβολή της λεγόμενης εθνικής σύνταξης, με ένα εκατομμύριο συνταξιούχους και εργαζόμενους του δημοσίου και άλλους τόσους του ΟΓΑ να περνούν στον ΕΦΚΑ χωρίς το αποθεματικό που αναλογεί στα χρόνια ασφάλισής τους, γεγονός που καθιστά τον ΕΦΚΑ εκ γενετής χρεοκοπημένο, αυτό το πετσόκομμα των συντάξεων είναι δεδομένο. Και οι Τσιπροκαμμένοι έχουν αποδείξει ότι είναι τόσο αδίστακτοι που δε θα διστάσουν να το κάνουν.

Πηγή: Κόντρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: